VVR symposium

Uitnodiging


Op vrijdag 17 mei 2024 organiseert de Vereniging van Pro Justitia Rapporteurs een symposium met het thema

“De Achterkant van het Rapport”.

Uitgangspunt van de organisatoren van het symposium is dat controversen niet dienen te worden geschuwd. Een belangrijk thema is de navolging van adviezen van deskundigen door de rechter. Daarnaast is er aandacht voor de waarde van maatregelrapporten tijdens en na de opleggingsfase en wordt er nader ingegaan op het thema schuld en psychose. Sprekers uit diverse wetenschappelijke werkterreinen, en gebruikers van rapporten in de praktijk gaan met elkaar en met de deelnemers van gedachten wisselen.

Wij hopen op een open, verhelderende en collegiale samenkomst.

Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom!

 

Ben Blansjaar, Gemma Fiddelers, Joseph de Man en Harm Scharft